Champion Select

Pick
 • Gnar Select
  "Gnar gada!"
Ban
 • Gnar.attack02
  "Shubbanuffa."

Attacking

 • Gnar.attack01
  "Gnar!"
 • Gnar.attack02
  "Shubbanuffa."
 • Gnar.attack03
  "Vimaga."
 • Gnar.attack04
  "Nakotak."
 • Gnar.attack05
  "Kshaa!"
 • Gnar.attack06
  "Vigishu!"
 • Gnar.attack07
  "Wap!"
 • Gnar.attack08
  "Hwa!"
 • Gnar.attack09
  "Vrooboo."
 • Gnar.attack10
  "Raag!"
 • Gnar.attack12
  "Wabbo!"
 • Gnar.attack11
  Gnar squeals.
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaMove01
  Mega Gnar roars.
 • Gnar.megaMove02
  Mega Gnar roars.

Movement

 • Gnar.move01
  "Gnar."
 • Gnar.move02
  "Maga."
 • Gnar.move03
  "Shagdovala!"
 • Gnar.move04
  "Hursh, rao!"
 • Gnar.move05
  "Ovagarava!"
 • Gnar.move06
  "Onna legga."
 • Gnar.move07
  "Okalannomaka."
 • Gnar.move08
  "Ahanga!"
 • Gnar.move09
  "Oga lagga."
 • Gnar.move10
  "Goova."
 • Gnar.move11
  "Oga manni maxa."
 • Gnar.move12
  "Reeshoova!"
 • Gnar.move13
  "Fue huega."
 • Gnar.move14
  "Okanoo."
 • Gnar.move15
  "Ganaloo mo."
 • Gnar.move16
  Gnar groans.
 • Gnar.move17
  Gnar yelps.
 • Gnar.move18
  Gnar scoffs.
 • Gnar.move19
  Gnar sniffs.
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaMove03
  Mega Gnar snarls.
 • Gnar.megaMove04
  Mega Gnar snarls.
 • Gnar.megaMove05
  Mega Gnar snarls.
 • Gnar.megaMove06
  Mega Gnar snarls.

Joke

Gnar chases his tail
 • Gnar.joke01
  "Shoo shoo? Bahnah!" (laughs)
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaJoke01
  Mega Gnar begins to roar, but chokes and coughs.

Dance

 • Gnar.dance01
  Gnar chants.
 • Gnar.dance02
  Gnar chants.
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaDance01
  Mega Gnar chants.

Taunt

 • Gnar.taunt01
  "Shugi shugi shugi!"
 • Gnar.taunt02
  "Haygo vaygo!"
 • Gnar.unknown
  "Jay Watford."
Taunting an Enemy Annie Annie
 • Gnar.tauntAnnie
  "Tibbahs!"
Taunting an Enemy Fizz Fizz
 • Gnar.tauntFizz
  "Shargh!"
Taunting an Enemy Garen Garen
 • Gnar.tauntGaren
  "Demaglio!"
Taunting an Enemy Nocturne Nocturne
 • Gnar.tauntNocturne
  "Marmess!"
Taunting an Enemy Rammus Rammus
 • Gnar.tauntRammus
  "Mo'kay."
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaTaunt01
  Mega Gnar roars.
 • Gnar.megaTaunt02
  Mega Gnar roars.

Laugh

 • Gnar.laugh01
  Gnar laughs.
 • Gnar.laugh02
  Gnar laughs.
 • Gnar.laugh03
  Gnar laughs.
 • Gnar.laugh04
  Gnar laughs.
Mega Gnar Mega Gnar
 • Gnar.megaLaugh01
  Mega Gnar chuckles.

When Gnar Mini Gnar Transforms into Mega Gnar Mega Gnar

 • Gnar.transform01
  "GNAR!"

References