Edit Tab

Champion Select

Pick
 •  
  Gnar Select
  e "Gnar gada!"
Ban
 •  
  Gnar.attack02
  e "Shubbanuffa."

Attacking

 •  
  Gnar.attack01
  e "Gnar!"
 •  
  Gnar.attack02
  e "Shubbanuffa."
 •  
  Gnar.attack03
  e "Vimaga."
 •  
  Gnar.attack04
  e "Nakotak."
 •  
  Gnar.attack05
  e "Kshaa!"
 •  
  Gnar.attack06
  e "Vigishu!"
 •  
  Gnar.attack07
  e "Wap!"
 •  
  Gnar.attack08
  e "Hwa!"
 •  
  Gnar.attack09
  e "Vrooboo."
 •  
  Gnar.attack10
  e "Raag!"
 •  
  Gnar.attack12
  e "Wabbo!"
 •  
  Gnar.attack11
  e Gnar squeals.
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaMove01
  e Mega Gnar roars.
 •  
  Gnar.megaMove02
  e Mega Gnar roars.

Movement

 •  
  Gnar.move01
  e "Gnar."
 •  
  Gnar.move02
  e "Maga."
 •  
  Gnar.move03
  e "Shagdovala!"
 •  
  Gnar.move04
  e "Hursh, rao!"
 •  
  Gnar.move05
  e "Ovagarava!"
 •  
  Gnar.move06
  e "Onna legga."
 •  
  Gnar.move07
  e "Okalannomaka."
 •  
  Gnar.move08
  e "Ahanga!"
 •  
  Gnar.move09
  e "Oga lagga."
 •  
  Gnar.move10
  e "Goova."
 •  
  Gnar.move11
  e "Oga manni maxa."
 •  
  Gnar.move12
  e "Reeshoova!"
 •  
  Gnar.move13
  e "Fue huega."
 •  
  Gnar.move14
  e "Okanoo."
 •  
  Gnar.move15
  e "Ganaloo mo."
 •  
  Gnar.move16
  e Gnar groans.
 •  
  Gnar.move17
  e Gnar yelps.
 •  
  Gnar.move18
  e Gnar scoffs.
 •  
  Gnar.move19
  e Gnar sniffs.
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaMove03
  e Mega Gnar snarls.
 •  
  Gnar.megaMove04
  e Mega Gnar snarls.
 •  
  Gnar.megaMove05
  e Mega Gnar snarls.
 •  
  Gnar.megaMove06
  e Mega Gnar snarls.

Joke

Gnar chases his tail
 •  
  Gnar.joke01
  e "Shoo shoo? Bahnah!" (laughs)
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaJoke01
  e Mega Gnar begins to roar, but chokes and coughs.

Dance

 •  
  Gnar.dance01
  e Gnar chants.
 •  
  Gnar.dance02
  e Gnar chants.
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaDance01
  e Mega Gnar chants.

Taunt

 •  
  Gnar.taunt01
  e "Shugi shugi shugi!"
 •  
  Gnar.taunt02
  e "Haygo vaygo!"
 •  
  Gnar.unknown
  e "Jay Watford."
Taunting an Enemy AnnieSquare Annie
 •  
  Gnar.tauntAnnie
  e "Tibbahs!"
Taunting an Enemy FizzSquare Fizz
 •  
  Gnar.tauntFizz
  e "Shargh!"
Taunting an Enemy GarenSquare Garen
 •  
  Gnar.tauntGaren
  e "Demaglio!"
Taunting an Enemy NocturneSquare Nocturne
 •  
  Gnar.tauntNocturne
  e "Marmess!"
Taunting an Enemy RammusSquare Rammus
 •  
  Gnar.tauntRammus
  e "Mo'kay."
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaTaunt01
  e Mega Gnar roars.
 •  
  Gnar.megaTaunt02
  e Mega Gnar roars.

Laugh

 •  
  Gnar.laugh01
  e Gnar laughs.
 •  
  Gnar.laugh02
  e Gnar laughs.
 •  
  Gnar.laugh03
  e Gnar laughs.
 •  
  Gnar.laugh04
  e Gnar laughs.
Gnar MegaSquare Mega Gnar
 •  
  Gnar.megaLaugh01
  e Mega Gnar chuckles.

When GnarSquare Mini Gnar Transforms into Gnar MegaSquare Mega Gnar

 •  
  Gnar.transform01
  e "GNAR!"

References