Edit Tab

Available

Xin Zhao OriginalSkin
Original Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 585 / 12-Jul-2010
Xin Zhao CommandoSkin
Commando Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 520 / 12-Jul-2010
Xin Zhao WarringKingdomsSkin
Warring Kingdoms Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 1350 / 08-Feb-2013
Xin Zhao SecretAgentSkin
Secret Agent Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 975 / 16-Mar-2015
Xin Zhao DragonslayerSkin
Dragonslayer Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 1350 / 09-Mar-2017

Xin Zhao Dragonslayer Chromas

Xin Zhao Dragonslayer (Base)

Xin Zhao Warring Kingdoms Chromas

Xin Zhao WarringKingdoms (Base)

Legacy

Xin Zhao ImperialSkin
Imperial Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 520 / 12-Jul-2010
Xin Zhao VisceroSkin
Viscero Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 975 / 22-Nov-2010
Xin Zhao WingedHussarSkin
Winged Hussar Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 975 / 25-Sep-2011

Upcoming

Xin Zhao CosmicDefenderSkin
Cosmic Defender Xin Zhao Skingallerybutton
RP icon 1350 / N/A

Xin Zhao Cosmic Defender Chromas

Xin Zhao CosmicDefender (Base)

Screenshots

References